محضر مبارك مرجع تقليد شيعيان سلام عليكم اينجانب مالك يك باب منزل ويلايى مسكونى در روستاى شمال كشور هستم كه در همسايگى ما تعداد فراوانى خانه هاى محلى و تهرانى نشين وجود دارد. در ابتداى قول نامه ملك مورد نظر، عنوان شد كه گاز كنتور دارد ولى آب و برق شهركى است و با پرداخت مبلغ ماهيانه شهرك، مى توانيد استفاده كنيد. بعد از چند ماه متوجه شديم كه برق از سيم اصلى تير و بدون كنتور گرفته شده و آب هم لوله كشى اصولى ولى بدون كنتور شده كه به آب اصلى روستا نيز متصل است. با پرس و جوى فراوان از اهالى و نگهبان، متوجه شديم كه اين امر با مجوز شفاهى دهيار مطرح انجام شده. به جهت حساسيت شرعى، به سراغ ادارات آب و برق مربوطه رفته و پيگير اخذ كنتور با هر قيمت اعلامى و پرداخت وجه مصرفى غير مجاز تا آن روز شديم كه مسئوليت امر گوش زد كردند كه با توجه به اينكه ماده ٤ قانون فعلا متوقف شده و ملك شما در طرح هادى نيست، امكان دريافت كنتور آب و برق تا پايان سال هم وجود ندارد؛ حتى اگر كنتور گاز قانونى را دريافت كرده باشيد. حالت اضطرارى در ما وجود دارد كه امكان بى آب و بى برق زندگى كردن وجود ندارد و قصد پرداخت هزينه را هم تماما داريم اما ظرفيت قانونى فعلا متوقف است. سوالم اين است كه نماز و غسل انجام شده در اين ملك صحيح است و سوال دوم اينكه چطور و به كجا مى توانم هزينه استفاده را (حتى بالاتر از پيش بينى هر ماه) بپردازم كه زندگى ام حلال باشد و غصبى نباشد؟ متشكرم التماس دعا

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با توچه به اقدامات صورت گرفته وضو و غسل شما صحیح است و نماز هم باطل نیست و اگر صلاح بدانید میتوانید ماهانه مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری یا با اجازه ایشان به یکی از مراجع تقلید و یا فقرا بدهید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن