محضر مبارک مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله العالی با سلام واحترام شخصی با اعمال مزورانه ضمن صدور فاکتورهای صوری درکامپیوتر علیه اینجانب دادخواست حقوقی به مرجع قضایی داده و موفق به اخذ رای قطعی علیه اینجانب شده است. بعد از رویت مستندات ابرازی خواهان متوجه اعمال متقلبانه خواهان شده ام به نحوی که نامبرده یک فاکتور به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰تومان را دو بار در پرونده جاسازی کرده است و این مبلغ توسط قاضی محترم ۱۴۰۰۰۰۰۰۰تومان احتساب شده است. سوال اینجاست که آیا این رای خلاف شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ باتوجه به ضرورت امر خاضعانه و ملتمسانه درخواست پاسخگویی سریع را از محضرعالی استدعامندم.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

]چنانچه عمل متقلبانه برای قاضی محرز باشد رأی صادره خلاف شرع خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن