محضر مبارک مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (دامت برکاته) سلام علیکم شخصی سالها مسح پا را به بالاتر از انگشتهای پا و کمتر از برآمدگی روی پا انجام داده است ،ونمی داند که از روی غفلت بوده یا تخیل این که این گونه صحیح است،والان منوجه مسح صحیح شده است،تکلیف نماز های سابق وی چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر یقین داشته باشد که انگشتان پا به هیچ وجه مسح نشده است حتی یک انگشت هم مسح نشده باید دوباره نمازها را قضا کند و اگر قضای همه آنها دشوار است به مقدار توان باید قضا نماید و اگر شک دارد و یا احتمال میدهد که انگشت مسح شده باشد قضای نماز واجب نیست گر چه احتیاط در قضای بخشی از نمازها است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن