محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت العظمی علوی گرگانی، ادام الله ظله علی رئوس المسلمین؛ سلامٌ علیکم اینجانب حمیدرضا سعادت، اهل روستای نیاک لاریجان آمل هستم. حدود ۲۰ سال پیش از قول پیرمردی از اهالی روستا شنیده بودم تمام اهالی نیاک از سادات هستند. از آنجا که در شناسنامۀ بنده پیشوند «سید» درج نشده بود، با اکتفا به قول آن پیرمرد و گرفتن امضا از چند نفر شاهد موفق شدم رأی دادگاه را برای درج پیشوند «سید» اخذ نمایم. بعد از چند سال از آن ماجرا، تحقیقات گسترده‌ای کردم و به این نتیجه رسیدم که فقط بخشی از اهالی روستای نیاک- نه همۀ آنها- از سادات هستند و بنده جزو سادات نیستم. دلیل اینکه در شناسنامۀ خودم، پدرم و جدّ پدری‌ام پیشوند «سید» نیامده بود نیز برای بنده روشن شد. حال، با توجه به اینکه مفسدۀ اخلال در نسل سادات بیشتر از مفسدۀ تعویض سجلی است و از طرف دیگر، شخصاً معترفم که سید نیستم و در شناسنامۀ پدر و جدّ پدری اینجانب نیز پیشوند «سید» نیامده است، حکم اقدام یا عدم اقدام برای تعویض سجلی از دیدگاه معظم له چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

باید برای حذف کلمه سید از پیشوند شناسنامه خود اقدام کنید و به فرزندان نیز بگویید تا خود را سید ندانند و در شناسنامه خود نیز سید درج نکنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن