محضر مرجع عالم تشیع سلام علیکم در موقوفات، اگر در زمان تولیت سابق، منافع وقف برخلاف نیات واقف صرف شده باشد، آیا متولی بعدی شرعا و قانونا مکلف است جبران مافات کند؟ این مساله بویژه در موقوفات عام مانند آستان قدس رضوی، با این پرسش مطرح می شود که شخصیت حقوقی استان قدس، مسئولیت دارد و به تبع آن، متولی وقت با آگاهی از صرف منافع برخلاف نیت واقف، شرعا و قانونا مسئول است و باید جبران کند؟ سلامتی شما را از خدای متعال مسالت دارم. با احترام سیداحمد موسوی قاضی دادگستری

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

متولی وقف موظف است در ادامه مورد وقف بر اساس نیت واقف عمل نماید و نسبت به جبران مافات چنانچه امکان جبران باشد باید جبران شود و اگر شخص خاصی اعم از متولی و یا دیگران مقصر در عمل نکردن طبق نیت واقف بوده اند، باید خسارت از آن افراد گرفته شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن