مدح و ذمّ افراد و تملق های بی جا و غیر متعارف در فیلم نامه در مقام حکایت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شرعاً منعی ندارد مگر موجب بدآموزی و یا ترویج منکر شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن