مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى سيد محمد على علوى حسنى گرگانى مد ظله العالى (استفتاء) با عنايت به اينكه در خصوص اينجانب و يك خانم دادگاه خانواده پس از بررسى ادعاى ازوداج مطروحه از ناحيه خانم را ابطال اعلام و اين حكم در هشت سال پيش قطعى شده است ، آيا به لحاظ شرعى به صرف امتناع از آزمايش دى ان اى (اعم از نتيجه مثبت يا منفى ) مى توان طفل را با نسب شرعى به مرد منتسب نمود . با احترام مهدى سماورچى samavarchi.h@gmail.com

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

مجرد امتناع از آزمایش دی ان ای موجب الحاق نسب طفل به مرد نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن