مزرعه ای مورد معامله بیع قرار می گیرد و در خصوص نحوه پرداخت ثمن اینگونه توافق می شود که مشتری دو ثلث ثمن را نقداً و ثلث باقیمانده را همزمان با ثبت رسمی معامله اداء کند در مقابل، در عقد تأکید شده که عایدات و محصول باغ متعلق به مشتری است همچنین از این پس مشتری محق به اجاره بهای عقد اجاره ای است که بایع قبل از بیع نسبت به قسمتی از مبیع با ثالث منعقد کرده است، علیرغم پرداخت دو ثلث ثمن آنگونه که مورد توافق بوده، بایع از تحویل عین و پرداخت اجاره بهای باغ امتناع می ورزد. حال این سوال مطرح است که مشتری میتواند بابت تتمه ثمن خود تهاتر کرده و مبلغ اجاره را بابت تتمه ثمن حساب کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض بیان شده بایع ضامن است و خریدار میتواند مبلغ اجاره استحقاقی را از ثمنی که باید به بایع بدهد کم کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن