مساقات چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: معامله ای است که در مورد آبیاری اصول ثابته مثل درخت و امثال آن انجام می شود که در مدّت معیّن و قسمت معیّن از ثمر آن درخت، معامله می گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن