مستحضر هستید که امروزه مواد روان‌گردان بسیاری در جامعه وجود دارد. برخی از این مواد موجب اختلال قوه عاقله و یا اصطلاحا باعث توهم می شوند به طوری که فرد معتاد هیچ کنترلی بر رفتارش ندارد. با توجه به این نکته لطفا حکم مسائل زیر را بیان کنید. – نخست، کسی از این مواد استفاده می کند در حالی که می داند این ماده روان‌گردان باعث توهم خواهد شد. اگر این فرد مرتکب جنایتی شود، حکمش چیست؟ آیا حکم جنایت انسان عاقل را دارد و قابل قصاص است یا حکم جنایت مجنون را دارد؟ – دوم اگر فردی بعد از ارتکاب جرم ادعا کند که نمی دانسته این مواد توهم زا هستند، با توجه به رسانه ها و اطلاع رسانی های موجود، آیا عذر او پذیرفته می شود؟ – سوم اگر کسی بدون علم و اختیار از این مواد استفاده کند، حکم جنایات ارتکابی و ایجاد خسارات مادی او چیست؟ آیا قصاص خواهد شد؟ آیا در برابر خسارت های مادی که در حالت توهم ایجاد کرده، ضامن است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر با علم به اینکه این مواد توهم زا است آن را مصرف نماید حکم جنایت عمد را دارد و قضاص می شود.

۲_ به قرائن و شواهد مراجعه میشود.

۳_ قصاص نمی شود ولی ضامن خسارات خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن