مصاحبه مردان نامحرم با زنان بد حجاب و نیز مصاحبه زنان با مردان نامحرم، در صورتی که امکان استفاده از همجنس وجود داشته باشد چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در غیر موارد ضرورت شایسته نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن