معامله با چك ذمّى چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر معامله جنسى با چك بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحيح است و الاّ باطل است چون چك غير تضمينى شرعاً حكم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چك با پول نقد بشود بايد در غير چك تضمينى ذمّه بدهكار را بفروشد، نه خود چك را.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن