منزلی ۲ طبقه که طبقه اول مالک و طبقه دوم مستاجر سکونت دارد و قرارداد اجاره مستاجر نیز پایان یافته است اما مستاجر با توجه به دستورالعمل ستاد کرونا مبنی بر عدم تخلیه املاک استیجاری، از تخلیه منزل خودداری کرده و هیچ گونه تلاشی جهت توافق و عقد قرارداد جدید نیز انجام نمی دهد و به درخواست های مالک نیز توجهی ندارد. با توجه به اینکه دستورالعمل ستاد کرونا عمدتا ناظر به عدم افزایش قیمت غیرواقعی املاک استیجاری دارد، ایا مستاجر می تواند بدون جلب رضایت معنوی مالک اقدام به تصرف ملک کند یا خیر؟ همچنین با توجه به زندگی مالک و مستاجر در یک منزل و عدم رضایت مالک از مستاجر به جهت امور غیرمالی همچون تفاوت های غیراعتقادی و یا مشکلاتی که قابل طرح در دادگاه نمی باشد مانند چشم چرانی، سلب آسایش و غیره، تصرف ملک توسط مستاجر چه حکمی دارد؟ با آرزوی توفیق الهی ممنونم

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر عدم رضایت مالک بواسطه وجود اختلافات معنوی و اعتقادی و یا مزاحمت مستأجر برای مالک باشد، مستأجر بدون جلب رضایت مالک حق تصرف در ملک را بعد از اتمام اجاره قبلی ندارد و اگر اختلاف صرفا مادی باشد باید طبق دستور العمل دولت در این زمینه عمل شود.

 

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن