منظور از سنّ تمیز در روابط زن و مرد برای بچّه ها چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: درک و فهم کودکان با هم تفاوت میکند و لذا سنّ مخصوصی را نمی توان معیّن کرد لکن زمانی که احساس شود کودکی درک و فهم زشتی و زیبایی برخی حرکات عفیفانه یا خلاف عفت را بفهمد عرفا ممیّز محسوب می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن