نظر خود در خصوص وظیفه شرعی مکلف در فرضی که قوانین جمهوری اسلامی ایران با فتوای مکلف اجتهادا یا تقلیدا مطالبق نباشد بفرمائید ؟ در مواردی که قانون عمل یا ترک یکی از اطراف تخییر شرعی را الزام کند مانند اینکه قانون الزام به پرداخت یکی از موارد شش گانه دیه کند و از موارد دیگر منع نماید ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ولیّ فقیه در این امور ضرورت تشخیص داد که این قانون باید عمل شود باید به قانون عمل شود و لو آنکه به طبع اولی مخالف حکم مجتهد آن فرد باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن