نمايش رقص بر فرض اينكه اصل رقص را حرام بدانيم در فيلم چه حكمى دارد و آيا بين رقص¬هاى آيينى و غير آيينى تفاوتى هست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از اينگونه نمايش¬ها در بين مسلمانان اجتناب گردد زيرا موجب ترویج منکرات در جامعه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن