نمايش محرّمات بدون اينكه در واقع حرامى انجام شود (مثل نمايش شرب خمر به وسیله آب يا نمايش قمار بدون شرط بندى و قصد بازى) چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه موجب ترویج این امور در جامعه شود، اشكال دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن