نکته ای که در چینش خبر وجود دارد این است که مصاحبه کننده سؤالی را از شخصی می پرسد، ایشان هم جمله ای می گوید که عین واقعیت است، ولی هم خودش می داند هم دیگران که ایشان در این موقعیت که این جمله را می گوید، ظهور دیگری دارد و مخاطبین ظهور دیگری را برداشت می کنند، این چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: پخش عین خبر توسط مصاحبه کننده مانعی ندارد اما اگر بداند که قصد او امر دیگری بوده و موجب آبروریزی آن فرد یا ترویج مطالب خلاف واقع و منکر می شود، پخش خبر محل اشکال است. همچنین اگر سخن مصاحبه شونده موجب فتنه یا عوارض ناشایست دیگری می شود باید از پخش آن اجتناب شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن