الف: نگاه كردن به فيلم زنان بى حجاب چه حكمى دارد و آيا در اين مسئله بين مسلمان، كافر و بين فيلم مستقيم و غير مستقيم فرقى هست؟ ب: ديدن اينگونه روابط براى بيننده فيلم چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نگاه کردن به زنان مسلمان در فیلمها چنانچه آنها را نمى‏شناسند و مفسده‏اى هم بر آن مترتّب نيست، نگاه كردن اشكال ندارد و در زن غير مسلمان هم به شرط آنكه مفسده‏اى نباشد، اشكال ندارد ولى در فيلم¬هايى كه بازيگران آن مسلمان هستند، در فيلم زنده و مستقيم اگر آنان بدحجاب هستند، اجتناب شود. ب: در صورتى كه موجب ريبه و تحريك یا موجب ترویج منکر نگردد، اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن