نگاه کردن به فیلمی که دارای صحنه های مبتذل است برای انتخاب برخی صحنه های آن جهت استفاده در فیلم دیگر برای روشنگری افراد جامعه چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که ضرورت شرعی ایجاب کند و موجب مفسده برای شخص بیننده نباشد مانعی ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن