هر گاه به موجب عقد اجاره، مستأجر مجاز به احداث بنا در زمین مورد اجاره باشد، آیا پس از انقضای مدت عقد، اولویت با موجر است یا مستأجر؟ به عبارت دیگر در صورت اختلاف موجر و مستأجر، آیا حق عینی مستأجر از بین رفته و موجر می تواند اجرت المثل بنا را پرداخت نماید و یا این که موجر تنها می تواند اجرت المثل زمین خود را مطالبه نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه اذن موجر به مستأجر بصورت مطلق بوده است پس از ساخت بنا حق اولویت با مستأجر است مشروط بر اینکه موجب آزار و اذیت و تصرف عدوانی نشود و اگر هم اذن مقید بوده است، باید طبق آن عمل شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن