هنگامی که متنجّسی اعم از ظرف یا لباس را با آب کر می شوییم، آب ترشّح می شود؛ حکم آن آب چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: پاک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن