وضعيت جوانان مسلمانى كه به واسطه گرايش به مسائل روشنفكرى، تقليد از مجتهدين را قبول ندارند چگونه است در حالى كه اعمال آنها بدون تقليد از مجتهد مى‏باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعمالشان در صورتى صحيح است كه يا موافق احتياط باشد يا مطابق فتواى مجتهدى كه وظيفه دارند از او تقليد نمايند، در صورتى كه قصد قربت در امور عبادى از آنها پذیرفته شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن