ولد الزّنا اگر روزی مجتهد شود آیا باید به اجتهادش عمل کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: می تواند به اجتهاد خود عمل کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن