پسری پس از فوت پدر بدون رعایت حقوق خواهران، اقدام به ثبت کلّیّه ما ترک پدری به نام خود می نماید. تکلیف ورّاث در این زمینه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این کار پسر حرام بوده و ضامن می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن