چنانچه افراد بهائى اجناس خود را نسبت به ديگران ارزانتر بفروشند، خريد مسلمين از آنها چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید با اجازه حاكم شرع باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن