چنانچه در زمان حیات پدرم، اینجانب به عنوان یکی از ورّاث، اعلام نمایم که از فلان خانه که در حال حاضر در ملکیّت پدرم می باشد هیچ مالکیّتی ندارم و در آینده نیز نخواهم داشت، آیا این اسقاط حق صحیح است؟ آیا پس از فوت پدرم، دیگر ورثه می توانند به استناد عمل اینجانب در گذشته از تسلیم سهم الارث اینجانب از همان خانه استنکاف کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر تا زمانی که پدر زنده بود از نظر خود برگشته و اعلام کرده باشد، از آن مال مورد نظر ارث می برد ولی اگر بعد از مرگ پدر هم به همان نظر اوّلیّه ثابت بوده که هیچگونه حقّی در آن مال ندارد دیگر نمی تواند از نظر خود برگردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن