چنانچه سوژه يا موضوع فيلم اقتضا كند كه بازيگران زن مسلمان يا غير مسلمان حجاب كامل يا اصلاً حجاب را رعايت نكنند، ساخت نمايش و تماشاى چنين فيلمى چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در زنان غير مسلمان نگاه به نقاطی از بدن كه معمولاً آنان نمى‏پوشانند، اشكال ندارد و ساخت فیلم با بازیگری آنان اشکال ندارد امّا در زن مسلمان اگر فيلم بصورتى است كه منجر به نظر حرام و امثال آن مى‏شود براى خود زن و ديگران كه به او نگاه مى‏كنند، حرام است و ساخت آن هم خالى از اشكال نيست و امّا تماشا و نمايش آن فيلم، اگر بينندگان، زن را مى‏شناسند و يا به صورت مستقيم است، نگاه كردن حرام است و در غير اين صورت اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن