چنانچه مراجع تقلید در طهارت و نجاست، اختلاف در فتوی داشته باشند تکلیف مقلّدین آنان در معاشرت با یکدیگر چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر کدام به وظیفه خود عمل کند و به فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن