چنانچه مشتری به دلایلی در پرداخت به موقع بعضی اقساط ناتوان باشد بانک علاوه بر اصل وام و سود اوّلیّه آن، مبلغی را نیز به عنوان سود تأخیر از مشتری دریافت می کند. آیا سود تأخیر یا جریمه تأخیر سود ثانویه حلال است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جریمه تأخیر یا هرچه که به این عنوان گرفته می شود، مشروع نبوده و حرام است مگر وام گیرنده عمداً و به قصد اضرار به بانک سهل انگاری در پرداخت وام کند که باید مصالحه صورت گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن