چنانچه ملك مزروعى بدون معارضى كه داراى سند مالكيّت قانونى بوده و با رعايت همه جوانب شرعى همه ساله توسط مالكين كشت آبى و ديم گرديده، توسط هر يك از ارگان¬هاى دولتى يا اشخاص مى‏توانند شرعاً از آنان سلب مالكيت نمود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بعد از ثبوت ملكيّت شرعى براى كسى، سلب آن بايد به يكى از طرق شرعى باشد، از قبيل حصول اسباب نقل و انتقال يا حكم حاكم شرع براى اداء دين در حقّ شخصى كه از تصرّف ممنوع شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن