کسی که بعد از بول عمل استبراء انجام می دهد در صورتی که بعداً احساس رطوبت در مجرای بول نماید و این رطوبت روزانه چند بار احساس شود آیا این رطوبت پاک است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: پاک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن