کسی که در حدّی است که می تواند احتیاط کند در این صورت واجب است احتیاط کند یا می تواند تقلید کند و یا می تواند بعضی از مسائل را احتیاط و بعضی را تقلید کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مخیّر است. می تواند تقلید نماید و می تواند احتیاط کند و یا برخی را احتیاط کرده و برخی را تقلید کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن