کسی که متولّی یک هیئت می باشد و مردم به او نذورات نقدی برای خرج در هیئت و برنامه های مذهبی تحویل می دهند آیا می تواند از آن پول ها قرض بدهد یا چند روز، خود مصرف کند و بعداً جایگزین نماید؟ بر فرض این که او چنین کارهایی را انجام داده، آیا عمل او معصیت بوده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن