کپی کردن نرم افزارهای خارجی چه حکمی دارد؟ اگر کشور تولید کننده از کفار حربی باشد چطور؟ ملاک این که بگوییم شرکتی جزو کفار حربی است یا خیر چه چیز می باشد؟  

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در قراردادهای بین المللی احترام به مالکیت معنوی آنان توافق نشده باشد و جزو کفار حربی باشند، استفاده از نرم افزارهای خارجی وکپی آن مانعی ندارد و الّا جایز نیست و کشورهای غیر اسلامی که با کشور اسلامی قرارداد ندارند، در حکم کفار حربی هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن