گاهی اوقات بنا بر اقتضائات فیلمنامه بخشی از امکانات یا دکورها تخریب می گردد و یا ممکن است پس از اتمام مرحله تولید فیلم دکورها و تجهیزات تخریب و معدوم شود. آیا این کار مصداق اسراف است و حرمت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به اقتضاء فیلمنامه ناچار به این کار باشید، مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن