گاهی به اقتضای نقش لازم است زنی مثلاً نقش زن فاحشه را بازی کند و حرکات او را به نمایش بگذارد، حکم این عمل چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر حرکات و رفتارهای آنان خلاف عفت عمومی باشد به نظر ما جایز نیست مگر ضرورت شرعی اقتضا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن