گاهی لازم است که رسانه پیامی را پخش کند. حال اگر ابلاغ نکند، آیا مرتکب فعل حرامی شده است؟ مثلاً جایی که نهی از منکر یا ارشاد جاهل واجب است، در این جا اگر ورود نکند، آیا کار حرامی انجام داده است یا نه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موردی باشد که پخش خبر یا پیام موجب ترویج معروف یا ممانعت از منکر و یا جلوگیری از انحراف باشد و تعمداً ابلاغ نشود، حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن