گریم کردن بازیگر به گونه ای که عامل ترویج فرهنگ دشمنان و بیگانگان و ابتذال و بی بند و باری باشد چه حکمی دارد؟ حال اگر به نقد و مذمت بی بند و باری ختم شود چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در عرف مردم منجر به ترویج فرهنگ بیگانگان و یا ابتذال باشد حرام است و اگر به قصد نقد و مذمّت آن باشد، اشکال ندارد مگر اینکه همراه با محرمات دیگر باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن