گفتن لطیفه های رایج در کشور که تمسخر قشر یا قومی از مناطق کشور را دارد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که موجب ایذاء و نقص مردم آن منطقه گردد حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن