یکی از سازمانهای دولتی جهت فروش اموال خود از طریق مزایده عمومی پانزده قطعه از املاک مسکونی خود را طبق ضوابط و شرایط قانونی جهت فروش به مزایده گذاشته است. اینجانب در این مزایده شرکت کرده و برنده یک قطعه از املاک گردیده ام و کلیه ثمن معامله را نیز در زمان مقرر پرداخت کرده ام پس از تأیید مزایده و شرایط، آن ملک تحویل برنده گان مزایده گردید. سؤالات: الف: این نحوه خرید مشمول کدامیک از عناوین معاملات می گردد؟ آیا از نظر شرعی برای خریدار ایجاد مالکیت می کند؟ ب: با توجه به اینکه مبایعه نامه ای فی مابین طرفین امضاء نگردیده آیا این امر موجب می شود که طرفین از انجام تعهدات عرفی خود امتاع ورزند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) این عنوان بیع دارد و بنحو مزایده است و بعد از تحقق بیع مالکیّت ایجاد می شود.
ب) بعد از برنده شدن مزایده و پرداخت ثمن معامله، شما مالک شده اید و احتیاج به مبایعه نامه خاصی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن