یکی از عناوینی که در حوزه خبر نگاری مطرح است، همین عنوان تجسس است. آیا خبر نگار برای تهیه خبر مجاز به ورود در همه حریم ها است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مجاز به ورود به همه حریم ها نیست مگر ضرورت شرعی ایجاب نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن