۱) انتقال HIV به ديگري عمدا و عامدا چه حكمي دارد؟ آيا تعزير فرد شرعا جايز است؟ در صورت جايز بودن، آيا تعزير فرد تحت عنوان شروع به قتل جايز است؟ ۲) در صورتي كه انتقال بعد از چند سال منجر به مرگ مجنی عليه گردد آيا احراز رابطه سبيّت امكان پذير است؟ آيا در صورت احراز رابطه‌ي سبّيت امكان قصاص ناقل وجود دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ انتقال عمدی hiv شرعا حرام است  و قابل تعزیر می باشد.

۲_ حکم به قصاص در فرض مزبور مشکل است مگر احراز شود که این ویروس قطعا کشنده است و قابل درمان نیست به گونه ای که مرگ قطعا متنسب به منتقل کننده باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن