_باسلام شخصی متاعی را به منزل ما اورد تا کار مشترکی انجام دهیم که نشد موقع پس دادن گفت این متاع و کالا در منزل شما بماند فعلا ،ایا این کالا حکم امنت دارد؟ متاسفانه بر اثر سهل انگاری من یا توسط اهل خانه در مواقعی که حقیر درخانه حضور نداشتم جزو ضایعات نهاده اند و مفقود شده جهت کسب رضایت چه باید بکنم؟ ۲_اگر فرد صاحب امانت چند برابر کالا یا بهتر از ان را جهت رضایت درخواست کرد ایا اجابت ان لازم است یا مشابه همان کالا را تحویل دهم کفایت میکند؟ ۳_با اینکه احتمال میدهم یکی از اعضای خانواده انرا برداشته و جزو ضایعات دور انداخته ادای دین در ضمه من است یا ان شخصی که کالا را از محلش برداشته ومفقود کرده؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ این کالا حکم امانت را دارد و اگر سهل انگاری در حفظ آن شده است ضامن هستید و باید عین ان را بدهید و یا قیمت روز آن را بدهید و یا رضایت کسب کنید.

۲_ صرفا همان کالا یا مشابه آن را بدهید و نیاز نیست چند برابر قیمت روز ان کالا را بدهید.

۳_ اگر آن فرد تحت سرپرستی شما باشد و عملا مسئولیت او بر عهده شما باشد باید شما خسارت بدهید و الا خود فرد ضامن خواهد بود البته شما باید مشابه کالا را به فرد مذکور بدهید و سپس به آن فرد که تلف کرده مراجعه کنید و یا با رضایت صاحب کالا به آن فرد مراجعه کرده و از او بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن