درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در صورتی که امام جماعت در بین نماز متوجّه شود که وضو ندارد و به نماز خود ادامه دهد آیا به مأمومین ثواب نماز جماعت داده می شود، و آیا اساساً نماز آنها درست است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز مأمومین صحیح است و ان شاء الله ثواب به آنها داده می شود البتّه اگر امام در رکعت اوّل و دوّم نماز بفهمد که وضو ندارد باید به مأمومین اطلاع دهد تا آنها نماز را فرادا ادامه دهند.

مشاهده کامل

اشخاص پشت سر امام جماعتی که نمازش قصر است اقتدا می کنند. امام بعد از دو رکعت می نشیند و نمازش به پایان می رسد؛ حال مأمومین می توانند جهت ادامه جماعت خود، پشت سر یکی از افراد خودشان که مأموم بوده، اقتدا کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اقتدا به فرد دیگر در بین نماز فقط در صورتی است که اتّفاق ناخوشایندی برای امام پیش آید.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن