درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر كسى مثلاً شكّ بين ۳ و ۴ كرد و بنا را بر ۴ گذاشت و بعد از نماز يك ركعت احتیاطاً بجا آورد و بعد از بجا آوردن احتياط يقين كرد كه اصل نماز به جهت كم شدن ركن باطل است يا نماز احتياط، وظيفه‏اش چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد دوباره نماز احتياط را بخواند و احتیاطاً نماز را اعاده كند.

مشاهده کامل

حضرتعالى در رساله شريفه در باب احكام نماز راجع به شكّ¬هاى صحيح فرموده‏ايد: شكّ بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوّم بايد بنا بگذارد كه چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و سپس دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند، حالا شخصى بعد از تمام كردن نماز عذرى برايش به وجود آمده كه نمى‏تواند دو ركعت احتياطى ايستاده را بخواند، آيا دو ركعت نشسته كافى است و اگر نشسته هم نتوانست بخواند، بايد خوابيده بخواند، آيا همان دو ركعت كافى است يا بايد در صورت عذر نشسته و خوابيده دو تا دو ركعتى بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مى‏تواند دو ركعت نشسته بخواند، ولى احتياط كند و نماز را اعاده كند و اگر نمى‏تواند نشسته بجا آورد، دو ركعت خوابيده بخواند مثل حال ايستاده و احتياط مذكور را رعايت كند.

مشاهده کامل

كسى كه مشغول نماز عشاء است و در بين نماز شكّ مى‏كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه تكليف چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به ركوع ركعت چهارّم نرسيده و در وقت مشترك است، نيّتش را عدول دهد به نماز مغرب و اگر در وقت مختصّ نماز عشاء شكّ كند، بنا بگذارد كه نماز مغرب را آورده است.

مشاهده کامل

شخصى نماز مى‏خواند و چند نفر كنار او نشسته‏اند، مصلّى شكّ در ركعات مى‏كند در حالى كه آن افراد تعداد ركعات را مى‏دانند و او را متوجّه مى‏كنند، آيا مى‏تواند ترتيب اثر بدهد يا خير؟ و آيا فرقى بين زن و مرد، عادل و غير عادل، بچّه مميّز و غير مميّز هست يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاك حصول ظن یا اطمينان، براى شخص مصلّى است. چنانچه اطمينان حاصل گردد و لو گوينده زن باشد و يا شخص ثقه غير عادل و غير اينها باشد، مى‏تواند ترتيب اثر بدهد و اگر اطمينان حاصل نشود، مصلّى بايد به وظيفه شكّش عمل نمايد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن