درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اینجانب در روستا ساکن هستم و در اینجا افرادی هستند که شغلشان ذبح گاو و گوسفند است لکن دستورات شرع را اجرا نمی کنند. حال اگر مو و پشم گوسفندی که ذبح غیر شرعی شده است با لباس ما تماس پیدا کند و به آن بچسبد آیا می توان با آن لباس نماز خواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز با آن اشکال ندارد.

مشاهده کامل

اگر فردی که دائماً از او بول خارج می شود مدّتی قبل از وقت نماز واجب، برای خواندن نماز واجب، مخرج بول را آب بکشد و وضو هم بگیرد آیا بعد از داخل شدن وقت نماز، باز هم احتیاط واجب آن است که برای خواندن نماز واجب، مخرج بول را آب بکشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بعد از وضو باز هم بول خارج شود باید دوباره وضو بگیرد و سپس سریعا نماز را بخواند ولی برای صحت وضو شستن مخرج بول شرط نیست.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن