درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

چنانچه در محل زندگی خود، سادات فقیر داشته باشیم آیا واجب است سهم سادات را به جای دیگری منتقل نمائیم که به دست مرجع یا نماینده ایشان برسد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مرجع تقلید شما حکم کند که سهم سادات را باید به دست مرجع تقلید خود برسانید باید آن را به دست مرجع تقلید و یا نماینده مورد اعتماد ایشان برسانید و یا از مرجع تقلید خود اجازه کسب کنید و به سادات فقیر بدهید.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن