درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا می توان مخارج نگهداری دختران فراری را از ابن السّبیل پرداخت کرد؟ در صورت مثبت بودن، علّت را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ابن السّبیل عنوانی است که بر دختران فراری منطبق نیست گرچه ممکن است از سفر مانده باشد ولی این عنوان، از اینگونه امور، منصرف است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن