درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر كسى در خواب بود و بعد از بيدار شدن به او خبر دادند كه زلزله و يا كسوف و خسوف شده است آيا نماز آيات بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در زلزله هر زمان که متوجه وقوع زلزله شود، نماز آيات واجب است، امّا در كسوف و خسوف در صورتى كه همه قرص ماه و خورشيد گرفته شده، قضا واجب است.

مشاهده کامل

كسى كه نماز آيات را به عللى در وقت آن نخوانده، آيا واجب فورى است كه بخواند يا هر وقت يادش آمد، مى‏تواند بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مثل نماز زلزله باشد، واجب است فوراً آورده شود و تأخير عمدى آن موجب گناه است ولى قضا نمى‏شود و در غير زلزله اگر قضا شده باشد، احتياط در تعجيل است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن